ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10187 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10187
Година: 2023
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 37848
Дата на подаване: 25.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.12.2023 г. 13:30 ч. Решено