ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3162 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3162
Година: 2022
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 12816
Дата на подаване: 5.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2022 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 26.01.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 15:30 ч. Решено
Открито 04.05.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено