ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7585 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7585
Година: 2023
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 29164
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Закрито 14.11.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 21.11.2023 г. 09:30 ч. Решено