ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8576 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8576
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 32068
Дата на подаване: 5.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 28.11.2023 г. 09:40 ч. Решено