ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9860 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9860
Година: 2023
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 36551
Дата на подаване: 16.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 19.10.2023 г. 00:00 ч. Отвод
Открито 06.02.2024 г. 09:00 ч. Решено