ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2949 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2949
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 12026
Дата на подаване: 27.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 29.05.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 21.06.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 13.09.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 01.11.2023 г. 10:00 ч. Решено