ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2675 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2675
Година: 2023
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 11023
Дата на подаване: 20.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.05.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 21.06.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 14:10 ч. Решено