ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5533 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 5533
Година: 2021
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 19853
Дата на подаване: 8.6.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.10.2021 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 07.12.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 12.04.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 19.07.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 22.11.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 28.02.2023 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 20.06.2023 г. 09:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 27.06.2023 г. 09:30 ч. Пренасрочено
Открито 24.10.2023 г. 09:45 ч. Решено