ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7632 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7632
Година: 2022
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 30403
Дата на подаване: 17.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.11.2022 г. 11:40 ч. Отложено
Открито 19.01.2023 г. 10:00 ч. Пренасрочено
Открито 16.03.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 27.04.2023 г. 10:45 ч. Решено

Ищец Ответник
М. ДИМИТРОВА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ ПРИ СО