ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4902 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4902
Година: 2023
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 19539
Дата на подаване: 23.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.09.2023 г. 15:20 ч. Отложено
Открито 24.11.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 08.01.2024 г. 13:50 ч. Решено