ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3834 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3834
Година: 2023
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 15471
Дата на подаване: 21.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.06.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 26.09.2023 г. 11:15 ч. Отложено
Открито 21.11.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 23.01.2024 г. 10:30 ч. Решено