ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2046 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2046
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 8628
Дата на подаване: 1.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 13:30 ч. Решено