ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11373 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11373
Година: 2022
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 45750
Дата на подаване: 15.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.02.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 19.04.2023 г. 10:00 ч. Решено