ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10105 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10105
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 37515
Дата на подаване: 23.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 24.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 14.12.2023 г. 09:45 ч. Отложено
Открито 18.01.2024 г. 11:00 ч. Решено
Закрито 07.03.2024 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело