ДАННИ ЗА ДЕЛО № 76 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 76
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 46340
Дата на подаване: 21.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.03.2023 г. 10:30 ч. Решено