ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1785 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1785
Година: 2022
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 7262
Дата на подаване: 25.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.05.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.06.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 14.09.2022 г. 15:20 ч. Отложено
Открито 23.11.2022 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 15:45 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 12.07.2023 г. 16:00 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 13:30 ч. Решено