ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7489 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7489
Година: 2023
Съдебен състав: 71
Входящ номер: 28887
Дата на подаване: 3.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.10.2023 г. 14:15 ч. Решено