ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4553 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4553
Година: 2023
Съдебен състав: 78
Входящ номер: 18338
Дата на подаване: 15.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 19.06.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 14.09.2023 г. 15:20 ч. Пренасрочено
Открито 28.09.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 14:20 ч. Решено