ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2133 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 2133
Година: 2022
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 8504
Дата на подаване: 7.3.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.06.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 08.11.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 14.02.2023 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 11.09.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело