ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8137 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8137
Година: 2023
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 30775
Дата на подаване: 22.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.11.2023 г. 14:30 ч. Решено