ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2457 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2457
Година: 2023
Съдебен състав: 77
Входящ номер: 10155
Дата на подаване: 14.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 11.04.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 13.04.2023 г. 13:30 ч. Решено
Закрито 05.07.2023 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело
Закрито 14.08.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение