ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10820 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10820
Година: 2023
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 40305
Дата на подаване: 10.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.01.2024 г. 09:40 ч. Решено