ДАННИ ЗА ДЕЛО № 352 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 352
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 1346
Дата на подаване: 12.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.10.2023 г. 09:50 ч. Отложено
Открито 28.11.2023 г. 11:00 ч. Решено