ДАННИ ЗА ДЕЛО № 216 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 216
Година: 2023
Съдебен състав: 35
Входящ номер: 492
Дата на подаване: 6.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.02.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 15.03.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 12.04.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 31.05.2023 г. 13:35 ч. Отложено
Открито 28.06.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 27.09.2023 г. 13:35 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 15:10 ч. Решено