ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2001 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 2001
Година: 2020
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 6039
Дата на подаване: 20.2.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 21.02.2020 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 31.03.2020 г. 11:00 ч. Пренасрочено
Открито 23.06.2020 г. 09:30 ч. Невнесено - делото във ВАС
Открито 27.10.2020 г. 10:10 ч. Отложено
Открито 08.12.2020 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 23.02.2021 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 13.07.2021 г. 10:10 ч. Отложено
Открито 02.11.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Закрито 09.12.2021 г. 00:00 ч. Спряно
Открито 14.12.2021 г. 10:45 ч. Спряно по- рано от датата на о.с.з.
Закрито 26.09.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 31.10.2023 г. 11:20 ч. Решено