ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1978 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1978
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 8352
Дата на подаване: 28.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 13:00 ч. Решено