ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4941 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4941
Година: 2021
Съдебен състав: 37
Входящ номер: 17675
Дата на подаване: 21.5.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.07.2021 г. 13:40 ч. Отложено
Закрито 16.07.2021 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 21.09.2021 г. 15:30 ч. Решено