ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10186 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10186
Година: 2022
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 40161
Дата на подаване: 8.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.02.2023 г. 13:30 ч. Решено