ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10806 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10806
Година: 2022
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 43069
Дата на подаване: 28.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.03.2023 г. 11:10 ч. Отложено
Открито 27.04.2023 г. 11:15 ч. Решено