ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6185 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6185
Година: 2023
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 24451
Дата на подаване: 29.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.10.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 04.12.2023 г. 13:45 ч. Пренасрочено
Открито 22.01.2024 г. 13:45 ч. Решено