ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8388 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8388
Година: 2023
Съдебен състав: VІІ к.с.
Входящ номер: 31503
Дата на подаване: 30.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.11.2023 г. 10:00 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане