ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2169 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2169
Година: 2021
Съдебен състав: 39
Входящ номер: 6038
Дата на подаване: 22.2.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.06.2021 г. 14:45 ч. Решено

Ищец Ответник
А. МАНОЛЕВ КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО/КПКОНПИ/