ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2466 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2466
Година: 2021
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 8780
Дата на подаване: 15.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.06.2021 г. 13:30 ч. Спряно
Закрито 23.08.2022 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 22.11.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 14.02.2023 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ КОМУНИКАЦИИ И ОБЩЕСТВО АДВ. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ЗА ПРОГРАМНИ ПЕРИОДИ 2014 - 2020