ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2202 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2202
Година: 2023
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 9149
Дата на подаване: 6.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.04.2023 г. 14:00 ч. Решено