ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6509 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6509
Година: 2023
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 25634
Дата на подаване: 7.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 11:15 ч. Решено