ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3511 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3511
Година: 2023
Съдебен състав: 77
Входящ номер: 14300
Дата на подаване: 11.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.04.2023 г. 14:15 ч. Решено