ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5276 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5276
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 21017
Дата на подаване: 5.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.09.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 01.11.2023 г. 10:30 ч. Решено