ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12050 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 12050
Година: 2021
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 42192
Дата на подаване: 2.12.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 15.02.2022 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 21.12.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 20.02.2024 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" - ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ