ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7763 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7763
Година: 2022
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 30732
Дата на подаване: 22.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 16.09.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 08.03.2023 г. 11:00 ч. Решено