ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8505 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8505
Година: 2022
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 33000
Дата на подаване: 15.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 06.10.2022 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 15.02.2023 г. 10:30 ч. Решено