ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4901 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4901
Година: 2023
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 19538
Дата на подаване: 23.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.09.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 09.11.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 13.12.2023 г. 13:15 ч. Решено