ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1093 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1093
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 4639
Дата на подаване: 3.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.05.2023 г. 10:00 ч. Решено