ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9891 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9891
Година: 2023
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 35768
Дата на подаване: 10.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 25.01.2024 г. 09:30 ч. Решено