ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10036 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10036
Година: 2023
Съдебен състав: 55
Входящ номер: 37195
Дата на подаване: 19.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.01.2024 г. 14:00 ч. Решено