ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11787 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11787
Година: 2022
Съдебен състав: 24
Входящ номер: 47240
Дата на подаване: 30.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 07.06.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 11.10.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 20.12.2023 г. 14:10 ч. Решено