ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1151 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1151
Година: 2023
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 4930
Дата на подаване: 6.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.03.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 04.05.2023 г. 13:30 ч. Решено