ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9975 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9975
Година: 2023
Съдебен състав: 74
Входящ номер: 36939
Дата на подаване: 18.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.01.2024 г. 13:40 ч. Решено
Закрито 12.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение