ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9099 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9099
Година: 2023
Съдебен състав: 39
Входящ номер: 33619
Дата на подаване: 21.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.01.2024 г. 16:00 ч. Решено