ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5736 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5736
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 22694
Дата на подаване: 16.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 02.11.2023 г. 10:45 ч. Решено
Закрито 29.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 24.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение