ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8747 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8747
Година: 2023
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 32680
Дата на подаване: 13.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.11.2023 г. 10:00 ч. Решено